Witamy – Zielona Przystań, nad Soliną, w miejscowości Wołkowyja